تماس با ما

 

 

تلفن : 35255510-035

فکس : 35233341-035

سامانه ی پیامکی : 30004855255510 

سامانه ی صدای مشتری : 35251212-035 

ایمیل : info@ShiriniHajKhalifeh.com

تلگرام : ShiriniHajKhalifeh@

اینستاگرام : ShiriniHajKhalifeh@

دانلود اطلاعات به صورت کارت مجازی