فروش اینترنتی

««« توجه »»»

 

ارسال سفارشات به سراسر کشور فراهم است.

 

سفارشاتی که در روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند ارسال آنها به اولین روز کاری بعد موکول خواهد شد.
 
سفارشاتی که از ساعت11ظهربه بعد ثبت شوند ارسال آنها به اولین روز کاری بعد موکول خواهد شد.
 
سفارشات مقصد شهر یزد که از ساعت 18به بعد ثبت شوند ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
 
ثبت سفارش به صورت تلفنی فقط برای شهر یزد در روزهای کاری و حداکثر تا ساعت 1 4مقدور است. (تلفن: 35255510)