انواع شیرینی ها

مخلوط بزرگ

2,316,000 ریال

مخلوط بزرگ

مخلوط نازک

1,200,000 ریال

مخلوط نازک

مخلوط گرد

1,170,000 ریال

مخلوط گرد

مخلوط صادراتی

1,130,000 ریال

مخلوط صادراتی

مخلوط طرح ترمه

1,350,000 ریال

مخلوط طرح ترمه

باقلوا

1,710,000 ریال

باقلوا

باقلوا

890,000 ریال

باقلوا

پشمک

455,000 ریال

پشمک

پشمک زعفرانی

570,000 ریال

پشمک زعفرانی

پنج لوز

1,480,000 ریال

پنج لوز

پنج لوز

815,000 ریال

پنج لوز

پنج لوز طرح ترمه

1,800,000 ریال

پنج لوز طرح ترمه

قطاب

705,000 ریال

قطاب

قطاب رژیمی

1,260,000 ریال

قطاب رژیمی

لوز نارگیل

470,000 ریال

لوز نارگیل

لوز  پسته و نارگیل

1,040,000 ریال

لوز پسته و نارگیل

لوزبیدمشک

2,130,000 ریال

لوزبیدمشک

لوز بیدمشک

1,090,000 ریال

لوز بیدمشک

سوهان خانی خاتم

1,385,000 ریال

سوهان خانی خاتم

حاجی بادام

480,000 ریال

حاجی بادام

نان نارگیلی

455,000 ریال

نان نارگیلی

سوهان آردی

650,000 ریال

سوهان آردی

کیک شامی

845,000 ریال

کیک شامی

نان پسته ای

1,420,000 ریال

نان پسته ای

نان کنجدی

975,000 ریال

نان کنجدی

نان کنجدی پسته ای

1,225,000 ریال

نان کنجدی پسته ای