انواع شیرینی ها

مخلوط بزرگ

3,580,000 ریال

مخلوط بزرگ

مخلوط نازک

1,840,000 ریال

مخلوط نازک

مخلوط گرد

1,820,000 ریال

مخلوط گرد

مخلوط صادراتی

1,770,000 ریال

مخلوط صادراتی

مخلوط طرح ترمه

1,890,000 ریال

مخلوط طرح ترمه

باقلوا

2,900,000 ریال

باقلوا

باقلوا

1,515,000 ریال

باقلوا

پشمک

645,000 ریال

پشمک

پشمک زعفرانی

780,000 ریال

پشمک زعفرانی

پنج لوز

2,480,000 ریال

پنج لوز

پنج لوز

1,465,000 ریال

پنج لوز

پنج لوز طرح ترمه

2,910,000 ریال

پنج لوز طرح ترمه

قطاب

1,050,000 ریال

قطاب

لوز نارگیل

680,000 ریال

لوز نارگیل

لوز  پسته و نارگیل

1,715,000 ریال

لوز پسته و نارگیل

حاجی بادام

710,000 ریال

حاجی بادام

سوهان خانی

2,290,000 ریال

سوهان خانی

نان نارگیلی

600,000 ریال

نان نارگیلی

سوهان آردی

945,000 ریال

سوهان آردی

کیک شامی

1,100,000 ریال

کیک شامی

نان پسته ای

2,050,000 ریال

نان پسته ای

نان کنجدی

1,430,000 ریال

نان کنجدی

نان کنجدی پسته ای

1,770,000 ریال

نان کنجدی پسته ای